Realizacje

Regulacja Potoku Chudowskiego

Zleceniodawca: JSW SA KWK Budryk

grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.

Regulacja Potoku Chudowskiego wraz z zabudową wyrw, umocnienie skarp narzutem kamiennym oraz plantowanie i zagospodarowanie terenu wokół potoku.

Scroll to Top