Realizacje

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe

Realizacje

lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Wykonanie kanalizacji deszczowej, studni betonowych i separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem dla 7R Park na terenie nieruchomości położonej w Czechowicach Dziedzicach

Zleceniodawca: Eurovia Polska S.A.

październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Naprawa powłok betonowych na elementach dyfuzorów i obiektach budowlanych stacji wentylatorów głównych przy szybie V JSW SA KWK "Budryk"

Zleceniodawca: JSW SA KWK Budryk

lipiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Rozbiórka starego oraz budowa nowego przepustu kolejowego w Cieszynie na trasie kolejowej Bielsko-Cieszyn

Podwykonawca

grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.

Regulacja Potoku Chudowskiego
wraz z zabudową wyrw, umocnienie skarp narzutem kamiennym oraz plantowanie i zagospodarowanie terenu wokół potoku

Zleceniodawca: JSW SA KWK Budryk

wrzesień 2018 r. – lipiec 2019 r.

Zaprojektowanie i kompleksowa budowa placu złomowego o powierzchni 5368m2 drogą dojazdową wraz z zabudową wagi platformowej na terenie Zakładu Głównego JSW SA KWK "Budryk"

Zleceniodawca: JSW SA KWK Budryk

kwiecień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie robót drogowych: profilowania i zagęszczenia podłoża, warstwy mrozoochronnej, podbudowy stabilizacyjnej na odcinku ok. 2750m2 i wykonanie muru oporowego wzdłuż ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Zleceniodawca: Eurovia Polska S.A.

Copyright © 2022

Scroll to Top