Realizacje

Przepust kolejowy w Cieszynie

Podwykonawca

lipiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Rozbiórka starego oraz budowa nowego przepustu kolejowego w Cieszynie na trasie kolejowej Bielsko-Cieszyn.

Scroll to Top