Realizacje

7R Park

Zleceniodawca: Eurovia Polska S.A.

lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Wykonanie kanalizacji deszczowej, studni betonowych i separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem dla 7R Park na terenie nieruchomości położonej w Czechowicach Dziedzicach.

Scroll to Top