Realizacje

Ulica Cieszyńska w Bielsku-Białej

Zleceniodawca: Eurovia Polska S.A.

kwiecień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie robót drogowych: profilowania i zagęszczenia podłoża, warstwy mrozoochronnej, podbudowy stabilizacyjnej na odcinku ok. 2750m2 i wykonanie muru oporowego wzdłuż ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

Scroll to Top