Author name: Kuba

przebudowa ulicy cieszyńskiej plac budowy, budownictwo drogowe

Ulica Cieszyńska w Bielsku-Białej

Zleceniodawca: Eurovia Polska S.A. kwiecień 2019 r. – grudzień 2021 r. Wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie robót drogowych: profilowania i zagęszczenia podłoża, warstwy mrozoochronnej, podbudowy stabilizacyjnej na odcinku ok. 2750m2 i wykonanie muru oporowego wzdłuż ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

Budowa placu złomowego dla JSW

Plac złomowy

Zleceniodawca: JSW SA KWK Budryk wrzesień 2018 r. – lipiec 2019 r. Zaprojektowanie i kompleksowa budowa placu złomowego o powierzchni 5368m2 drogą dojazdową wraz z zabudową wagi platformowej na terenie Zakładu Głównego JSW SA KWK „Budryk”.

Plac Budowy na terenie hali 7R Park w Czechowicach Dziedzicach

7R Park

Zleceniodawca: Eurovia Polska S.A. lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r. Wykonanie kanalizacji deszczowej, studni betonowych i separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem dla 7R Park na terenie nieruchomości położonej w Czechowicach Dziedzicach.

Scroll to Top