Realizacje

Kompleksowa budowa placu złomowego drogą dojazdową wraz z zabudową wagi platformowej na terenie Zakładu Głównego JSW S.A KWK Budryk

  LIPIEC 25, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca: JSW S.A. KWK Budryk


Przebudowa sieci Wodociągowej w gminie Ornontowice

MAJ 24, 2016

Zleceniodawca: Urząd Giminy Ornontowice


 

Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie rzeki Wisły

STYCZEŃ 23, 2015

Zleceniodawca: Śląski Zarząd Melioracyji i Urządzeń Wodnych w Katowicach


 

Usuwanie szkód na lewym wale potoku Macocha Łęki oraz prawym wale w msc. Nowa Wieś, Bielany gmina Kęty, pow. oświęcimski

SIERPIEŃ 14, 2014

Zleceniodawca: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych


 

Roboty wykonane w ramach budowy powierzchniowej stacji odmentanowania wraz z infrastrukturą na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”

LUTY 13, 2014

Zleceniodawca: Zakład Odmentanowania Kopalń „ZOK” Spółka z o.o.


 

Regulacja cieku Łękawka w m. Bestwina-Jankowice, gm. Bestwina pow. belski woj. Śląskie, jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły

GRUDZIEŃ 30, 2013

Zleceniodawca: Śląski Zarząd Melioracyji i Urządzeń Wodnych w Katowicach


 

Budowa węzła wody kąpielowej na zakładzie głównym JSW S.A. KWK „Budryk”

STYCZEŃ 28, 201

Zleceniodawca: JSW S.A. KWK Budryk