Oferta

Przedmiot Działania

Firma BWIiD wykonuje prace budowlane w zakresie hydrotechnicznym oraz ogólnobudowlanym i drogowym, zarówno w zakresie zleceń i przetargów publicznych, jak i dla inwestorów prywatnych.

Wykonujemy prace jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca.

Specjalizacje

  • Roboty dla gospodarki wodnej w pełnym zakresie
  • Melioracje rolne, leśne, miejskie i przemysłowe
  • Stawy rybne, zbiorniki przeciwpożarowe, baseny
  • Sieci wodociągowe, ujęcia, stacje uzdatniania
  • Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje
  • Rekultywacje
  • Budownictwo niskokondygnacyjne i przemysłowe
  • Fundamenty specjalistyczne
  • Drogi, place, chodniki, przepusty , tereny zieleni