Kontakt

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.

ul. Chochółka 2, 43 – 200 Pszczyna

tel. (032) 210 40 31

fax. (032) 210 40 33

email: bwiid@bwiid.pl